Projekt Otrokove pravice – iz teorije v prakso se začne v šolskem letu 2019/2020.

Več informacij: info@drustvo-eksena.si