Program negovanje strpnih odnosov
in spoštovanja do sebe

35077139_2121250724772981_8820480611018866688_n

Program financira
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

mddsz_b

Program Negovanje strpnih odnosov in spoštovanja do sebe je namenjen izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družin. Program je namenjen otrokom, mladostnikom in staršem ter ga izvajamo v obliki delavnic z vnaprej pripravljenimi vsebinami.

 

Cilji programa so:

 

  • zagotavljanje svetovanja otrokom, mladostnikom, mladostnicam oziroma članom njihove družine glede učinkovite komunikacije;
  • izboljšanje odnosov in vzpostavitev varnejše navezanost v družini
  • izboljšanje socialnih kompetenc otrok, mladostnikov in mladostnic
  • izboljšanje sposobnosti  obvladovanja  čustev,  gradnja pozitivne samopodobe, preventivnega učenja reševanja  raznovrstnih problemov  otrok, mladostnikov in mladostnic z namenom zmanjševanja vedenjskih in čustvenih težav.

Program se izvaja v dveh skupinah, ki se razdelijo na otroke:

  • od 6. do 12. leta
  • mladostnike (od 12. do 18. leta)

 

v skupine pa se bodo vključevali tudi njihovi starši. Pristop je skupinski skozi delavnice, ki imajo vnaprej pripravljene vsebine (človekove pravice; otrokove pravice; strpnost itd.)

Delavnice bodo potekale v obliki dela v skupinah, obravnavana vsebina vsake posamezne delavnice se bo izvajala skozi različne metode dela. Izobraževanje je namenjeno otrokom in mladostnikom, ki želijo v svojo odnose vnašati strpnost v odnosu do sebe in drugih ter si tako ustvarjati lepše življenjske situacije. Skozi program bodo udeleženci povečali sposobnost komuniciranja in izražanja svojih želja, potreb in pričakovanj. Razmišljali bodo tudi o svoji življenjski poti ter izoblikovanju ciljev, ki jih želijo doseči v svoji prihodnosti.

Izvajalka programa je Katja Kržan, prof. kemije in biologije, pedagog Montessori od 6 do 12 let.

 

Delavnice so brezplačne, za udeležbo je potrebna predhodna prijava na naš e-poštni naslov info@drustvo-eksena.si ali tel. št. 070/819-552.

 

Društvo Eksena
dr. Nejc Jelen, podpredsednik Društva Eksena