Projekti in drugi dogodki

Škisova tržnica 2019

V društvu Eksena in Mladinski sekciji Društva Eksena smo se v četrtek, 9.5.2019 s svojimi programi in projekti predstavljali na Škisovi tržnici v Ljubljani. Kljub dežju je našo stojnico obiskalo veliko študentov, ki so podpisali peticijo za svetovni dan STOP OBREKOVANJU in so jim bili naši projekti zelo všeč.  

Vabljeni k ogledu foto utrinkov.


Mladi – prihodnost Evrope

V mladinski sekciji Društva Eksena smo v ponedeljek, 29. 4., organizirali dogodek MLADI – PRIHODNOST EVROPE.🇪🇺🇸🇮

Potekal je v sklopu Evropskega tedna mladih, tema letošnjega leta pa je bila “Demokracija in jaz”. Osrednje sporočilo za letos je, da imamo vsak dan priložnost, da vplivamo na odločitve, ki zadevajo vse nas tako v obliki formalne demokracije kot drugih oblikah participacije.

Namen dogodka »Mladi – prihodnost Evrope« je bil spodbujanje solidarnosti, participacije in strpnosti med mladimi na zabaven, igriv, a poučen način. Mladi so skozi različne točke spoznavali teme, kot so strategija EU za mlade, pomen evropskih volitev, stopenj participacije, solidarnosti in sodelovanja. Pri tem so aktivno sodelovali in se zabavali.


Po napetem boju skupin v izzivu znanja, fotografije in videa smo nepričakovano dobili izenačen izzid. Zmagovalni skupini “Burgerji” in “Telebajski” sta se takoj v duhu prijateljstva, sodelovanja in strpnosti odločili za delitev glavne nagrade – bona za burgermanijo v Kapljici Šentburger.
V mladinski sekciji in Društvu Eksena si želimo čim več tovrstnih dogodkov, predvsem v sodelovanju z lokalno in s širšo skupnostjo.

Vabljeni k ogledu fotoutrinkov.


10. DAN ZA SPREMEMBE: Odpravimo diskriminacijo

V Društvu Eksena smo v soboto, 6.4.2019 organizirali okroglo mizo z naslovom: “Odpravimo diskriminacijo: Stop obrekovanju!”, ki je potekala v sklopu vseslovenske človekoljubne nepridobitne akcije Dan za spremembe Slovenske filantropije.
Okroglo mizo je vodila gdč. Pascale Emily Jurenec, predsednica društva Eksena in mladinske sekcije društva Eksena, mladinska ambasadorka informiranja ter mladinska delegatka Slovenije pri Svetu Evrope 2018.
Na dogodku je potekala konstruktivna razprava o diskriminaciji in obrekovanju do različnih družbenih skupin ter predstavitev različnih preventivnih programov za odpravo diskriminacije Izobraževalnega centra Eksena in programov, ki jih nudi občina Šentjur.

Na okrogli mizi so sodelovali:
– ga. Ajda Bezenšek Špetič, strokovna direktorica izobraževalnih programov na IC Eksena, predavateljica, vodja in izvajalka številnih projektov na področju človekovih pravic, zagovornica otrokovih pravic in soavtorica Teorije Eksena;
– ga. Judita Menthans Šarlah, vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini Šentjur;
– dr. Nejc Jelen, vodja edukacijskih sodelavcev in Inštituta Eksena ter številnih človekoljubnih projektov kot so Stop Obrekovanju, Mednarodni dan za strpnost in prijateljstvo ter Mi smo za strpnost;
– g. Nejc Radolič, šentjurski samostojni podjetnik, lastnik certifikata podjetja strpnih odnosov in naj frizer Štajerske 2019.

V Mladinski sekciji društva Eksena, Društvu Eksena in na Izobraževalnem Centru Eksena si želimo, da v duhu spodbujanja raznolikosti in dobrih odnosov med različnimi skupinami v družbi z namenom preventive in odprave diskriminacije ter nestrpnosti napredujemo tudi na lokalni ravni.


Čigava odgovornost je Zemlja?

Mladinska sekcija društva Eksena je v soboto, 24. 11.2018, v okviru tedna globalnega učenja organizirala okroglo mizo z naslovom: Čigava odgovornost je Zemlja.🌍
Skozi okroglo mizo, ki jo je vodila Pascale Emily Jurenec, mladinska delegatka Sveta Evrope 2018 in mladinska ambasadorka Informiranja 2018/2019, smo poglabljali pomembnost odnosa do okolja in sodelovanja različnih ravni (individualne, lokalne, nacionalne, evropske in globalne) za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja.Gostje okrogle mize so imeli iste cilje in se strinjali, da je Zemlja odgovornost vsakega izmed nas, saj nobena dejavnost ne more trajati in ne more biti učinkovita, če vsak ne prispeva svojega dela.

Pred okroglo mizo je potekala tudi delavnica za otroke in mladostnike na témo »Čigava odgovornost je Zemlja«, ki jo je vodila ga. Ajda Bezenšek Špetič (strokovna direktorica izobraževalnih programov na IC Eksena). Otroci in mladostniki so na obravnavano témo tudi ustvarjali, obiskovalci dogodka pa so si lahko ogledali razstavo nastalih risbic in plakatov.

Dogodek je s svojim nastopom popestril otroški pevski zborček Eksena pod vodstvom Mojce in Uroša Eferla.

Gostje okrogle mize so bili: dr. Nejc Jelen, dr. biokemije in molekularne biologije ter vodja Inštituta Eksena, ga. Vesna Kolar Planinšič, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, ga. Simona Fajfar, sekretarka urada RS za kemikalije, ga. Ajda Bezenšek Špetič, soavtorica in utemeljiteljica Teorije Eksena in ga. Tina Jelen, univ. dipl. geografinja in izvajalka projekta »Skozi Teorijo Eksena do spoštljivega odnosa do okolja in drug do drugega«.

#TGU2018
#GlobalnoUčenje
#GEW2018

Izjava gostje

Ga. Simona Fajfar, sekretarka Urada RS za kemikalije

“V veliko veselje mi je bilo, da sem kot predstavnica Urada RS za kemikalije lahko sodelovala v razpravi na okrogli mizo z naslovom »Čigava odgovornost je Zemlja?«, ki jo je organizirala Mladinska sekcija Društva Eksena. Okroglo mizo, ki je potekala v soboto 24.11., je vodila Pascale Emily Jurenec, mladinska delegatka Sveta Evrope 2018 in mladinska ambasadorka Informiranja 2018/2019. Predstavila sem doprinos Urada RS za kemikalije k našemu skupnemu cilju ohranjanja Zemlje skozi izvajanje kemijske zakonodaje. Navdušil me je odnos mladostnikov, ki so se vključili v razpravo in ki želijo odgovorno kot posamezniki prispevati k varovanju okolja. Dejstvo je, da prav vsak posameznik lahko prevzame odgovornost za svoje ravnanje in da upošteva navodila, ki jih pripravimo pristojni organi in s tem prispevajo k učinkoviti implementaciji kemijske zakonodaje. Vsi smo se strinjali, da je pomembno ozaveščanje o odgovornem ravnanju s kemikalijami in da k vsemu znanju dodamo tudi odnos do okolja, ker nam je mar za naše okolje in s tem prispevamo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.”

simona F.Simona Fajfar, sekretarka Urada RS za kemikalije


“Ali so mladi res (ne)aktivni?”

Društvo Focus je 25. oktobra 2018 organiziralo okroglo mizo »Ali so mladi res (ne)aktivni?«. Okrogla miza je potekala v okviru projekta Moja revolucija. Udeleženci so se zbrali v Mladinski postaji Moste v Ljubljani.

Na okrogli mizi je potekala debata med mladinskimi delavci, ki na tak ali drugačen način delajo z mladimi, prostovoljci, zaposlenimi v mladinskih organizacijah, udeleženci mladinskih dogodkov, člani in uporabniki.

Pogovarjali so se o tem, koliko so mladi (ne)aktivni in kakšni prijemi za aktivacijo mladih delujejo, kaj še lahko naredimo in kako k aktivnemu sodelovanju in participaciji privabiti več mladih.

Okrogle mize smo se udeležili tudi člani Mladinske sekcije društva Eksena. Z vami delimo nekaj naših vtisov:

“Kot mladostnik sem se udeležil okrogle mize o aktivnosti  mladih v družbi, ki je potekala v Ljubljani. Na okrogli mizi je lahko vsak izrazil svoje mnenje o obranavani tematiki, kar menim, da je ključnega pomena, saj lahko tako najstniki stopimo skupaj in ustvarjamo spremembe. Skozi takšne okrogle mize smo lahko slišani in močnejši. Udeležba mi je bila všeč in menim da bi moralo biti več takšnih dogodkov, kjer bi mladi imeli priložnost izraziti svoje mnenje. Želim pa si, da bi se tudi mladi bolj vključevali pri takšnih dogodkih.” (Jan Krajšek)

»Glavna tema, ki smo jo obravnavali na okrogli mizi je bila ali so mladi v današnjem času res neaktivni. Ugotovili smo da je aktivnost mladih zelo odvisna od njihove notranje »stiske«, in da je dandanes veliko mladih, ki bi potrebovali nekoga, da mu bila lahko zaupali (starejši osebi), pa le teh ne najdejo. Veliko je takšnih, ki se počutijo najbolje v študentskih domovih, saj so tam prepričani, da so lahko kar so in se počutijo varne. Večrat se je postavljalo tudi vprašanje, kako mlade vzpubuditi, da bodo postali bolj aktivni (npr.  udeležba na volitvah v lanskem letu). Veliko se jih je strinjalo da je velik problem, da so mladi premalo obveščeni o določenih stvareh.  Zagotovo obstaja način, da bi lahko mlade na zanimiv in poučen način vzpudbodili, da bi jih določene stvari začele zanimati. Po mojem mnenju bi bilo to najlažje storiti preko delavnic, ki bi bile osredotočene na določeno temo (kot je na primer. projekt Stop obrekovanju), prav to pa ponuja Mladinska sekcija Eksena, ki bi preko delavnic v šolah, vrtcih in drugih ustanovah mlade vzpudbodila za določene stvari.” (Urh Krajšek)


»Izzivi Slovenije 2020: Mladi v 21. stoletju«

V sredo, 11.4.2018 smo se člani Mladinske sekcije društva Eksena udeležili okrogle mize:  »Izzivi Slovenije 2020: Mladi v 21. Stoletju«.

Gostje okrogle mize so bili:

  • dr. Miro Cerar
  • ga. Jerca Urbančič, Mblills
  • g. Peter Lepej, Vistion
  • g. Boštjan Špehonja, Unistar PRO
  • g. Matevž Petek, PovioLABS
  • ga. Urša Svetelj, mladinska delegatka pri Združenih narodih (ZN) 2018

Okrogla miza je naslavljala izzive s katerimi se v današnjem svetu soočajo mladi v Sloveniji.

“Svet se razvija, službe se spreminjajo, življenje teče naprej. Problem je, ker ljudje za njim zaostajamo. Edini, ki sledijo toku trendov, novosti, modernizacije v popolnosti, so mladi. Danes se že v prvih letih življenja otroci srečujejo s tehnologijo. Tega je skozi odraščanje vedno več. V vstopu v šolo pa naleti na »star« sistem, ki nekje bolj, drugje manj podpira modernizacijo.” Kako se soočati s tem? To je bila ena od tem, ki smo jih obravnavali na okrogli mizi. Pri čemer je bila skupna ugotovitev, da je do resnih zaključkov težko priti, saj je problem prav v zastavitvi šolskega sistema. In tega se zavedajo vsi, tudi vodilni v naši državi. Pa vendar – izboljšav ni.

Mladi so tisti, ki bodo nekoč kreirali svet in da bodo za to imeli dobre pogoje, je potrebno za njih poskrbeti. Kako je za mlade poskrbljeno v Sloveniji? Kaj bi lahko bilo drugače, boljše? Da bi lahko bila naša država še bolj prijazna do mladih, si moramo zastaviti in tudi odgovoriti na vprašanje – Kaj so ključni izzivi in problemi mladih v 21. stoletju? Je naš izobraževalni sistem dober ali bi ga bilo potrebno spremeniti, izboljšati? Službe naj bi se z avtomatizacijo v ekonomiji radikalno spremenile, kako torej v prihodnosti zagotoviti dostojno in dobro plačano delo? Kako mladim olajšati vstop v podjetništvo? Kako zmanjšati problem bega možganov? Pomenijo službe 21. stoletja hkrati tudi prekarne službe? Je potrebno mladim približati politiko, ali naj se politika približa mladim? Bi z e-volitvami in znižanjem starosti za aktivno volilno pravico na 16 let, dosegli višjo udeležbo mladih na volitvah? Mora imeti država pripravljene odgovore na vse te izzive, ali lahko mladi sami sooblikujejo okolje v katerem živimo?

O naštetih temah in problemih smo člani mladinske sekcije Društva Eksena aktivno diskutirali, jih komentirali, povedali svoje poglede, stališča ter predloge. Pri čemer je naše mnenje, da so vse naštete teme izredno aktualne, in bi jim morali posvečati več časa, saj kreirajo tok našega življenja in so bistvenega pomena za našo prihodnost. Zato upamo, da se bodo zgodile tiste potrebne sistemske spremembe, ki bodo mladim v Sloveniji omogočale napredek in razvoj ter spodbujale ustvarjalnost in kreativnost, ki je nujno potrebna za razvoj ljubečih posameznikov, ki jim je mar.

Julija Polič Trčak, podpredsednica Mladinske sekcije Društva Eksena

Izjava udeleženca

»Tema okrogle mize “Mladi v 21. stoletju” je bila zanimiva in poučna. Okrogle mize sem se udeležil, ker si z mladinsko sekcijo želimo aktivno sodelovati na tovrstnih dogodkih in s tem izražati svoje mnenje, ker nam je mar in se zavedamo, da s tem prispevamo tako sebi kot prihodnjim generacijam. Na okrogli mizi sem dobil dodatno predstavo in vpogled v strukturno delovanje reševanja problemov in naslavljanja novih izzivov. To me osebno dodatno navdušuje k še bolj aktivnemu udejstvovanju in participaciji v različnih odločevalskih procesih.”

Luka Groblar