Društvo za strpne odnose Eksena

Društvo za strpne odnose Eksena je nepridobitna, nevladna, človekoljubna, dobrodelna in humanitarna organizacija civilne družbe, ki se zavzema za uresničevanje človekovih in otrokovih pravic ter trajnostni razvoj in pomaga ljudem v stiski.
Namen društva je skladno z načeli človekovih in otrokovih pravic ter trajnostnega razvoja prispevati k večji kakovosti življenja posameznika v vseh vidikih njegovega bivanja in k njegovi večji družbeni odgovornosti ter prispevati k napredku in trajnostnemu razvoju družbe, ki temelji na strpnosti, medsebojnemu spoštovanju, demokratičnosti, osebni svobodi, enakih možnostih, pravičnosti, enakopravnosti, solidarnosti in sožitju.
Temeljna podlaga za uresničevanje namena in delovanja društva so Ustava Republike Slovenije in mednarodni dokumenti s področja človekovih pravic in trajnostnega razvoja, še posebej OZN Splošna deklaracija človekovih pravic, OZN Deklaracija o otrokovih pravicah, Unescova Deklaracija o načelih strpnosti, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in OZN Agenda 2030 za trajnostni razvoj. Obenem društvo sledi nacionalnim usmeritvam in strategijam na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja ter trajnostnega razvoja.
V društvu v ta namen izvajamo projekte in aktivnosti, ki so podprti tudi na državni in mednarodni ravni.

NAŠI PROJEKTI

Strpnost je kul

Strpnost je kul

Skozi projekt “Strpnost je kul” naslavljamo problem nestrpnosti ter s tem povezanega sovražnega govora, obrekovanja in medsebojnega izključevanja med učenci v prvi in drugi triadi osnovne šole.  

qqe12 copy

Dnevni center Eksena za otroke in mladostnike

V Društvu za strpne odnose Eksena izvajamo program Dnevni center Eksena za otroke in mladostnike, ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je namenjen otrokom in mladostnikom, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostnikom s težavami v odraščanju ter vsem tistim, ki želijo razvijati svoje sposobnosti, se družiti, pomagati vrstnikom in razvijati občutek lastne vrednosti.

d

od septembra 2021 do septembra 2022

Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah

Program Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022 poteka v obliki delavnic ter nudi podporo družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah in je namenjen staršem, skrbnikom in rejnikom.

acf copy

Društva za strpne odnose Eksena

MI SMO STRPNO KUL

Glavni cilj in pričakovan rezultat projekta je zmanjševanje nestrpnosti in sovražnega govora med otroki udeleženci delavnic ter večje poznavanje otrokovih pravic in pomena strpnosti in prijateljstva med otroki.

bodimo ekokul

Čista narava je naša pravica in odgovornost

Bodimo EkoKul

Sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

za delo1

2018-2020

Negovanje strpnih odnosov in spoštovanja do sebe

Sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru razpisa financiranja programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam

mi smo za strpnost

sprejela jo je organizacija UNESCO

Prvi slovenski prevod deklaracije o načelih strpnosti

Človekoljuben nepridobiten projekt Mi smo za strpnost! je namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu strpnosti za dobro posameznika in družbe.

eu

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

Mednarodni dan strpnosti v vrtcih, osnovnih ter srednjih šolah

Projekt podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport & Ministrstvo za pravosodje. Častni pokrovitelj projekta je varuh človekovih pravic. Človekoljuben nepridobiten projekt za vrtce, osnovne in srednje šole, z namenom ozaveščanja pomena strpnosti med otroki in mladimi ter spodbujanja spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja, prijateljstva in sožitja.

drustvo prva projekti

2019

Otrokove pravice – iz teorije v prakso

Projekt je bil sofinanciran s strani Občine Šentjur

ljubezen

Človekoljuben nepridobiten projekt »LET THE LOVE WIN – NAJ ZMAGA LJUBEZEN«,

Človekoljuben nepridobiten glasbeno podprt projekt »LET THE LOVE WIN – NAJ ZMAGA LJUBEZEN«, ki ga spremlja vseslovenska kampanja za ljubezen in strpnost, je pobuda glasbenika SoulGrega Artista in smo ga v Društvu Eksena sprožili kot sporočilni odgovor na človeško vojno ter aktualne razmere doma in v svetu z namenom promocije ter spodbujanja ljudi k ljubezni, strpnosti in medsebojnemu spoštovanju.

erasmus

Področje dejavnosti otrok in mladih

A beautiful mind

Erasmus+ youth exchange, partner v projektu

movit

MOVIT

Mladi – prihodnost Evrope

V mladinski sekciji Društva Eksena smo organizirali dogodek MLADI – PRIHODNOST EVROPE.

bb

Področje dejavnosti otrok in mladih

Ga. Božička obišče deželo Vile Eksene in Vila Eksena show & superjunaki

Praznični december

stop obrekovanju

Obrekovanje je nestrpnost št. 1.

peticija ZA SVETOVNI DAN STOP OBREKOVANJU

Leta 2016 smo začeli z izvajanjem nepridobitnega človekoljubnega družbeno odgovornega projekta Stop obrekovanju, s katerim opozarjamo javnost na problematiko obrekovanja, ki je dejansko tudi prvi korak v sovražni govor in diskriminacijo, s tem pa predstavlja širjenje nestrpnosti in sovraštva.

pp

Projekt DEŽELA VILE EKSENE

Operacija Dežela Vile Eksene vsebuje postavitev razgibanega in pestrega otroškega igrišča, s kakovostnimi raznovrstnimi igrali, ki bodo otrokom nudila okolje in sredstvo za preživljanje prostega časa in zabavo ter razvijanje psihosenzoričnih, psihomotoričnih sposobnosti, domišljije in socialnih veščin.

pp-1

Nova učna okolja v mestu in na podeželju

Namen operacije je razvoj in vzpostavitev dodatne infrastrukture za izvajanje dejavnosti na področju predšolske vzgoje in izobraževanja (eno notranje učno okolje v obliki oddelka v vrtcu) ter prostočasnih in drugih aktivnosti (tri učna okolja na prostem) za otroke, mlade, družine in starejše na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«.

Untitled-1

Hura, prosti čas!

DELAVNICE

V Društvu Eksena izvajamo brezplačne delavnice in izobraževanja za starše, otroke, mladostnike in družine. Prav tako nudimo brezplačna preventivna svetovanja na področju razvijanja kakovostnih medosebnih odnosov in pozitivne samopodobe.

  • Delavnica za dobro starševstvo
  • Delavnice za otroke in mladostnike
  • Počitniške aktivnosti za otroke
  • Preventivno svetovanje na področju razvijanja kakovostnih medosebnih odnosov.

Projekt dežele Vile Eksene:
evropski-sklad

Nova učna okolja v mestu in na podeželju:
evropski-sklad

Dnevni center Vila Eksena:
evropski-sklad

Zdrava kuhinja na kolesih – domače je najboljše!
evropski-sklad

Eko-umetniški festival Vila Eksena
evropski-sklad