bodimo ekokul

Bodimo EkoKul čista narava je naša pravica in odgovornost

Projekt je s pogodbo o sofinanciranju operacije odobrilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Akronim: Bodimo EkoKul

Prijavitelj: Društvo za strpne odnose Eksena

Projektni partnerji: Xena, svetovanje in intelektualne storitve, d.o.o., Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, L.Storitve d.o.o

Vrednost operacije: 43.618,57 EUR

Odobrena višina sredstev sofinanciranja do največ: 31.703,54 EUR

OPIS IN CILJI PROJEKTA

Osnovni namen projekta »Bodimo EkoKul« je varstvo okolja in ohranjanje narave skozi informiranje, krepitev ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in spodbujanje pozitivnega in aktivnega odnosa do narave. Projekt bo izhajal iz inovativnega koncepta, da je pravica do čistega okolja in ohranjene narave ena od temeljnih človekovih pravic, ob tem pa bo poudarjen tudi pomen odgovornosti in aktivnega pristopa vsakega posameznika. Projekt se prednostno osredotoča na ciljno skupino mladih, hkrati pa se bo v okviru projekta spodbujalo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje (med mladimi in starejšimi).

V sklopu projekta se bo izvedlo delavnice za otroke in mladostnike, video učne vsebine in videospot pesmice na temo varovanja okolja v sodelovanju s pravljičnim likom Vilo Ekseno, izdelavo “e-novičnika” imenovanega “Bodimo EkoKul”, izdelavo strokovne publikacije, pravljice, in izdelavo ter izvedbo lutkovne predstave. Pri vseh aktivnostih bomo mladim temo varovanja okolja približali tako, da jim bo to zanimivo, razumljivo in dostopno.

Cilji projekta:

  • spodbujeno socialno podjetništvo,
  • izboljšano stanje okolja v urbanih območjih (krepitev osveščenosti in boljša informiranost o varovanju okolja, pozitivni odnos prebivalstva do narave),
  • spodbujene aktivnosti, ki prispevajo k večji vključenosti prepoznanih ranljivih skupin v urbanih območjih,
  • ohranjanje biotske raznovrstnosti in ohranjanje naravnih vrednot,
  • ustvarjanje pogojev za novo delovno mesto.

plakat-A0-template-e
ekokul434343

Zbornik prispevkov

Zbornik prispevkov je pripravilo Društvo Eksena v sodelovanju z Izobraževalnim centrom Eksena (Xena d.o.o.)
v okviru projekta »Bodimo EkoKul«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Namen projekta je varstvo okolja in ohranjanje narave skozi informiranje, krepitev
ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in spodbujanje pozitivnega in aktivnega odnosa do narave.

E-novičnik

E-novičnik pripravlja Društvo Eksena v sodelovanju z Izobraževalnim centrom Eksena (Xena d.o.o.) v okviru projekta »Bodimo EkoKul«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen projekta je varstvo okolja in ohranjanje narave skozi informiranje, krepitev ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in spodbujanje pozitivnega in aktivnega odnosa do narave

bodimo ekokul2