DELAVNICE ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN NJIHOVE DRUŽINE

V Društvu Eksena izvajamo brezplačne delavnice in izobraževanja za starše, otroke, mladostnike in družine. Prav tako nudimo brezplačna preventivna svetovanja na področju razvijanja kakovostnih medosebnih odnosov in pozitivne samopodobe.

  • Delavnica za dobro starševstvo
  • Delavnice za otroke in mladostnike
  • Počitniške aktivnosti za otroke
  • Preventivno svetovanje na področju razvijanja kakovostnih medosebnih odnosov.

ČLOVEKOVE PRAVICE – IZ TEORIJE V PRAKSO 

V mesecu septembru in oktobru smo v okviru Društva Eksena izvedli projekt 💙“Človekove pravice – iz teorije v prakso”💙, ki ga sofinancira občina Celje.
Z dijaki smo se poglabljali v pomen človekovih pravic in odgovornosti, ki jih le-te prinašajo s seboj. Dijaki so skozi neformalne oblike učenja spoznavali razliko med človekovimi pravicami in željami ter skozi to ozaveščali sam pomen človekovih pravic za človeštvo. Spoznali so pravni sistem varovanja človekovih pravic in pomen oblikovanja pravil. Poseben poudarek smo dali tudi človekovi pravici do svobode govora, izražanja mnenja in izražanja konstruktivne kritike. Na praktičnih primerih so reševali različne težave v katerih se ljudje v resnici znajdemo v vsakodnevnem življenju.
Dijaki so zelo sodelovali in povedali, da si želijo še več tovrstnih vsebin.👍
📸Z vami delimo nekaj foto utrinkov.

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 

V četrtek, 18.11.2021 smo v društvu Eksena ob Tednu globalnega učenja izvedli delavnico za otroke in mladostnike z naslovom »Mi smo EkoKul«. Delavnice se je udeležilo 15 otrok.

Skozi delavnico smo z otroki naslavljali temo podnebnih sprememb v povezavi s človekovimi pravicami. Izhajali smo iz koncepta, da je človekova pravica do čistega okolja naša pravica in odgovornost, njeno uresničevanje pa ima velik vpliv na podnebne spremembe.

Ogledali smo si interaktivne video učne vsebine (Infodrom, Vila Eksena – onesnaževanje in globalno segrevanje ter Recikliranje, ločevanje odpadkov, samooskrba in trajnostni razvoj), skozi katere so otroci in mladostniki ozaveščali pomen varovanja okolja in ohranjanja narave ter posledice, kadar tega ne počnemo. Otrokom smo predstavili tudi kako se posledice nestrpnega in nespoštljivega odnosa do okolja in narave odražajo v podnebnih spremembah in problemih lokalnih razsežnosti kot je npr. migracija družin/otrok iz različnih krajev zaradi podnebnih sprememb.

Pri delu smo uporabili metodo debate in globalnega izobraževanja, še posebej pa je bila v ospredju metoda vrstniškega nasilja, saj je bila skupina otrok različnih starosti. Pri tem smo ozavestili tudi kako lahko starejši pomagajo mlajšim in kaj je tisto, kar se lahko starejši od mlajših otrok naučijo. Otroke smo spodbudili tudi k razmišljanju o iskanju rešitev za podnebne spremembe, svoje doživljanje tematike pa so nato imeli priložnost izraziti tudi likovno.

“Izvedbo aktivnosti omogoča projekt Climate Of Change, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij, v Sloveniji Platforma SLOGA. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) ter Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.” 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2022

V Društvu za strpne odnose smo v soboto, 4. 6. 2022, v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2022 izvedli delavnico o Otrokovih pravicah. Otroci so se poglobili v svoje otrokove pravice in odgovornosti. Na delavnicah so imeli možnost izraziti, kje v življenju vidijo, da se otrokove pravice ne upoštevajo in o tem kritično razmišljati. Svoje misli in mnenja so likovno izrazili na papir, ki so ga izdelali v eni izmed prejšnjih delavnic. Delavnica je potekala v prijetnem vzdušju in sodelovanju med otroki.

“Izvedena delavnica je del aktivnosti Tednov vseživljenjskega učenja 2022, ki ga koordinira Andragoški center Slovenije. Izvedbo delavnice omogoča projekt Climate Of Change, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij, v Sloveniji Platforma SLOGA. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) ter Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.”

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2022 smo v soboto, 28.5.2022, za otroke in mladostnike organizirali delavnico z naslovom 🌎»Eko raziskovalci.🌎 Na delavnici smo se z otroci prelevili v »eko raziskovalce« in se poglabljali v tematiko varovanja okolja.🌎🌳💧☀ Poučili smo se o recikliranju odpadkov in iz starega papirja izdelali nov papir. Postopek izdelovanja papirja je navdušil vse udeležence delavnice. Papir, ki smo ga izdelali, pa bomo uporabili v eni od naslednjih delavnic.
Otroci so skozi delavnico bili spodbujeni k spoštljivemu ravnanju z naravo. Na delavnici smo izvedli tudi igro o ločevanju odpadkov pri kateri so otroci pokazali ogromno svojega predznanja. Strinjali so se, da je potrebno in pomembno za naše okolje, da znamo odpadke reciklirati in jih ponovno uporabiti. Vsi so bili mnenja, da je čista okolica in narava naša odgovornost za katero je potrebno poskrbeti.🌎💚💙

“Izvedena delavnica je del aktivnosti Tednov vseživljenjskega učenja 2022, ki ga koordinira Andragoški center Slovenije. Izvedbo delavnice omogoča projekt Climate Of Change, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij, v Sloveniji Platforma SLOGA. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) ter Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.”

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 

V četrtek, 18.11.2021 smo v društvu Eksena ob Tednu globalnega učenja izvedli delavnico za otroke in mladostnike z naslovom »Mi smo EkoKul«. Delavnice se je udeležilo 15 otrok.

Skozi delavnico smo z otroki naslavljali temo podnebnih sprememb v povezavi s človekovimi pravicami. Izhajali smo iz koncepta, da je človekova pravica do čistega okolja naša pravica in odgovornost, njeno uresničevanje pa ima velik vpliv na podnebne spremembe.

Ogledali smo si interaktivne video učne vsebine (Infodrom, Vila Eksena – onesnaževanje in globalno segrevanje ter Recikliranje, ločevanje odpadkov, samooskrba in trajnostni razvoj), skozi katere so otroci in mladostniki ozaveščali pomen varovanja okolja in ohranjanja narave ter posledice, kadar tega ne počnemo. Otrokom smo predstavili tudi kako se posledice nestrpnega in nespoštljivega odnosa do okolja in narave odražajo v podnebnih spremembah in problemih lokalnih razsežnosti kot je npr. migracija družin/otrok iz različnih krajev zaradi podnebnih sprememb.

Pri delu smo uporabili metodo debate in globalnega izobraževanja, še posebej pa je bila v ospredju metoda vrstniškega nasilja, saj je bila skupina otrok različnih starosti. Pri tem smo ozavestili tudi kako lahko starejši pomagajo mlajšim in kaj je tisto, kar se lahko starejši od mlajših otrok naučijo. Otroke smo spodbudili tudi k razmišljanju o iskanju rešitev za podnebne spremembe, svoje doživljanje tematike pa so nato imeli priložnost izraziti tudi likovno.

“Izvedbo aktivnosti omogoča projekt Climate Of Change, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij, v Sloveniji Platforma SLOGA. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) ter Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.” 

2

Oživimo igre, kot smo se jih igrali nekoč

Delavnica za otroke in mladostnike »OŽIVIMO IGRE KOT SMO SE JIH IGRALI NEKOČ« – torek, 17.8.2021 od 17.00 – 19.00 ure.

Otroci in mladostniki so na delavnici spoznavali igre, ki so se jih igrali nekoč njihove babice, dedki ter starši, ter tako aktivno preživljali svoj prosti čas med počitnicami. Na delavnici so pridobivali tudi različne socialne veščine, kot so spoštljiv in strpen odnos do sebe in vrstnikov, sodelovanje, ustvarjalnost in samostojnost.

Projekt je sofinanciran s strani Občine Šentjur.

OŽIVIMO ROČNE SPRETNOSTI V SODELOVANJU Z NAŠIMI BABICAMI IN DEDKI

Oživimo ročne spretnosti v sodelovanju z našimi babicami in dedki

Društvo Eksena je v četrtek, 19.8.2021 organiziralo dogodek z naslovom “OŽIVIMO ROČNE SPRETNOSTI V SODELOVANJU Z NAŠIMI BABICAMI IN DEDKI”.

Otroci in mladosniki so skozi medgeneracijsko sodelovanje pridobivali nova znanja iz področja ročnih spretnosti in socialnih veščin, hkrati pa so krepili tudi medsebojno sodelovanje, strpnost in solidarnost. Na delavnici so skupaj s svojimi babicami aranžirali šopke iz naravnih materialov, izdelovali lutke in košarice za shranjevanje.

Projekt je sofinanciran s strani Občine Šentjur.

6

Kako obvladovati stres

Delavnica mladostnike in starejše »KAKO OBVLADOVATI STRES«. Delavnica je potekala v torek, 24.8.2021 od 9.00 – 10.00 ure.

Skozi program so bila udeležencem predstavljena psihosocialna tveganja za stres v življenju. Udeleženci so spoznavali pomembnost spoznavanja sebe, razumevanja samega sebe, ter razvijali zmožnost samorefleksije in kritičnega mišljenja. Na delavnici so bile predstavljene tudi različne tehnike za obvladovanje stresa. Udeleženci so izražali predvsem situacije povezane z začetkom šolskega leta.

Program je namenjen izboljšanju in krepitvi zdravja in je sofinanciran s strani Občine Šentjur.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Teden vseživljenjskega učenja 2022