DELAVNICE ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN NJIHOVE DRUŽINE

V Društvu Eksena izvajamo brezplačne delavnice in izobraževanja za starše, otroke, mladostnike in družine. Prav tako nudimo brezplačna preventivna svetovanja na področju razvijanja kakovostnih medosebnih odnosov in pozitivne samopodobe.

  • Delavnica za dobro starševstvo
  • Delavnice za otroke in mladostnike
  • Počitniške aktivnosti za otroke
  • Preventivno svetovanje na področju razvijanja kakovostnih medosebnih odnosov.

2

Oživimo igre, kot smo se jih igrali nekoč

Delavnica za otroke in mladostnike »OŽIVIMO IGRE KOT SMO SE JIH IGRALI NEKOČ« – torek, 17.8.2021 od 17.00 – 19.00 ure.

Otroci in mladostniki so na delavnici spoznavali igre, ki so se jih igrali nekoč njihove babice, dedki ter starši, ter tako aktivno preživljali svoj prosti čas med počitnicami. Na delavnici so pridobivali tudi različne socialne veščine, kot so spoštljiv in strpen odnos do sebe in vrstnikov, sodelovanje, ustvarjalnost in samostojnost.

Projekt je sofinanciran s strani Občine Šentjur.

OŽIVIMO ROČNE SPRETNOSTI V SODELOVANJU Z NAŠIMI BABICAMI IN DEDKI

Oživimo ročne spretnosti v sodelovanju z našimi babicami in dedki

Društvo Eksena je v četrtek, 19.8.2021 organiziralo dogodek z naslovom “OŽIVIMO ROČNE SPRETNOSTI V SODELOVANJU Z NAŠIMI BABICAMI IN DEDKI”.

Otroci in mladosniki so skozi medgeneracijsko sodelovanje pridobivali nova znanja iz področja ročnih spretnosti in socialnih veščin, hkrati pa so krepili tudi medsebojno sodelovanje, strpnost in solidarnost. Na delavnici so skupaj s svojimi babicami aranžirali šopke iz naravnih materialov, izdelovali lutke in košarice za shranjevanje.

Projekt je sofinanciran s strani Občine Šentjur.

6

Kako obvladovati stres

Delavnica mladostnike in starejše »KAKO OBVLADOVATI STRES«. Delavnica je potekala v torek, 24.8.2021 od 9.00 – 10.00 ure.

Skozi program so bila udeležencem predstavljena psihosocialna tveganja za stres v življenju. Udeleženci so spoznavali pomembnost spoznavanja sebe, razumevanja samega sebe, ter razvijali zmožnost samorefleksije in kritičnega mišljenja. Na delavnici so bile predstavljene tudi različne tehnike za obvladovanje stresa. Udeleženci so izražali predvsem situacije povezane z začetkom šolskega leta.

Program je namenjen izboljšanju in krepitvi zdravja in je sofinanciran s strani Občine Šentjur.