deklaracija-strpnost

Društvo Eksena sodeluje v človekoljubnem projektu Mi smo ZA STRPNOST!, ki je namenjen kar najširši promociji strpnosti in sožitja v slovenski družbi. Pri tem se v prvi vrsti zavzemamo za strpnost in medsebojno spoštovanje med Slovenci.

Izhodišče za izvajanje projekta je mednarodni dokument, Deklaracija o načelih strpnosti, ki jo je leta 1995 svečano sprejela organizacija UNESCO, ki jo skozi ta projekt prav tako promoviramo.

Screenshot 2021-01-24 205914

V ta namen smo ob 20. obletnici sprejetja te deklaracije in 70. obletnice Unesca, 16. novembra 2015, ki je tudi mednarodni dan strpnosti, sodelovali pri tiskani izdaji in brezplačni distribuciji deklaracije vsem slovenskim vrtcem, osnovnim šolam, večjim medijem in knjižnicam, ter izbranim državnim in nevladnim organizacijam. V okviru obeležitve mednarodnega dneva strpnosti smo vrtcem in osnovnim šolam poslali tudi predlog programa, ki so ga lahko po lastni želji vključili v svoje vzgojno-izobraževalne aktivnosti na tisti dan.

V počastitev obletnice Deklaracije o načelih strpnosti in mednarodnega dneva strpnosti so predstavniki Društva Eksena na ta dan v okviru uradnega sprejema deklaracijo osebno svečano podarili in predstavili predstavniku vlade Republike Slovenije, državnemu sekretarju g. Tadeju Slapniku, predsedniku Državnega zbora, dr. Milanu Brglezu ter varuhinji človekovih pravic, ge. Vlasti Nussdorfer. Deklaracijo smo prav tako poklonili vsem poslancem parlamenta in svetnikom Državnega sveta.

S tem smo tudi otvorili našo nacionalno turnejo strpnosti, na kateri v podporo širjenje zavedanja o pomenu strpnosti in zavzemanju za strpnost Deklaracijo o načelih strpnosti svečano poklanjamo državnim, lokalnim in nevladnim predstavnikom.

Nosilec projekta je Izobraževalni center Eksena.

Deklaracija o načelih strpnosti 1100 izvodov eksena