Mladinska sekcija društva Eksena 

Mladinska sekcija Društva Eksena je bila ustanovljena leta 2014 in združuje člane društva, stare med 15 in 29 let. Njen osnovni cilj je, skladno z Društvom Eksena, uresničevanje človekovih in otrokovih pravic v praksi, pri čemer zasleduje uresničevanje načel mednarodnih dokumentov s področja človekovih pravic – Deklaracijo o načelih strpnosti, Splošno deklaracijo človekovih pravic in Deklaracijo o otrokovih pravicah.

Osnovni namen mladinske sekcije Društva Eksena je združevanje mladih članov in njihovo delovanje v mladinskem sektorju na naslednjih področjih:

 • avtonomija mladih,
 • aktivno državljanstvo in participacija mladih,
 • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
 • dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
 • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
 • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
 • mobilnost in mednarodno povezovanje,
 • zdrav način življanja in preprečevanje raznih oblik odvisnosti med mladimi,
 • dostop do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih,
 • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
 • spodbujanje mladih k spoštljivemu ravnanju z okoljem,
 • spodbujanje medsebojnega spoštovanja, strpnosti in trajnostnega razvoja med mladimi.

Za dosego ciljev izvajamo številne projekte in orgraniziramo različne dogodke, kot so predavanja in okrogle mize, delavnice za otroke in mlade, spodbujanje prostovoljnega dela in vključevanje v različne nacionalne akcije, organizacija zabavnih in družabnih srečanj.

Kontakt

00386 70 819 552 / info@drustvo-eksena.si