Društvo Eksena vabi na delavnico za otroke in mladostnike

Slika»OŽIVIMO ROČNE SPRETNOSTI V SODELOVANJU Z NAŠIMI BABICAMI IN DEDKI «, ki bo v četrtek, 19. 8. 2021 od 14.00 do 16.00 ure.  

Otroci in mladostniki bodo skozi medgeneracijsko sodelovanje pridobivali nova znanja iz področja ročnih spretnosti, socialnih veščin in krepitve medsebojnega sodelovanja, strpnosti in solidarnosti.

Potrebne so predhodne prijave na info@drustvo-eksena.si.

Projekt sofinancira Občina Šentjur.

0

Brezplačne delavnice v novembru – NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE

Pozdravljeni!

Sporočamo vam, da bomo v mesecu oktobru organizirali brezplačne delavnice
NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE, ki bodo potekale preko online
videokonference. 
Delavnice so namenjene otrokom ter mladostnikom in bodo potekale:

v torek, 3. 11. 2020., od 18:30 do 20:00 za OTROKE od 6. do 12. leta
v sredo, 4. 11. 2020, od 17:30 do 19:00 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v torek, 10. 11. 2020, od 18.30 do 20.00 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v sredo, 11. 11. 2020 od 17.30 do 19.00 za OTROKE od 6. do 12. leta
v torek, 17. 11. 2020 od 18.30 do 20.00 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta

Na delavnicah bodo otroci in mladostniki na temo Mednarodni dan strpnosti skozi
pripravljene dejavnosti: ustvarjanje, pogovor, igro,.. ozaveščali kje v življenju so strpni ali
nestrpni, poglabljali svoj odnos do sebe, prijateljev, sošolcev, sosedov, staršev, in tudi do drugih, s
tem pa prihajali do sprejemanja in spoštovanja drug do drugega.

Delavnice so del našega programa Negovanje strpnih odnosov in spoštovanja do sebe,
ki ga financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Program je namenjen otrokom, mladim in njihovim staršem, da nadgradijo in poglobijo svoje medsebojne odnose,
tako da vanje vnesejo strpnost, spoštovanje, razumevanje in sprejemanje sebe in drugih družinskih članov ter sočloveka.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Delavnice potekajo v prostorih društva Eksena.
Potrebne so predhodne prijave na e-naslov info@drustvo-eksena.si
ali na telefonsko številko 070 819 552.
Ob prijavi boste prejeli link videokonference – povezave na delavnice.

Veselimo se druženja z vašimi otroki in mladostniki.

Logo Društvo Eksena

0

Brezplačne delavnice v oktobru – NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE

Pozdravljeni!

Sporočamo vam, da bomo v mesecu oktobru organizirali brezplačne delavnice
NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE. 
Delavnice so namenjene otrokom ter mladostnikom in bodo potekale:

v torek, 6. 10. 2020., od 18.30 do 20.00 za OTROKE od 6. do 12. leta
v četrtek, 8. 10. 2020, od 18.30 do 20.00 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v torek, 13. 10. 2020, od 18.30 do 20.00 za OTROKE od 6. do 12. leta
v torek, 20. 10. 2020 od 18.30 do 20.00 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta

Na delavnicah bodo otroci in mladostniki obravnavali Deklaracijo o človekovih pravicah
ter Konvencijo o otrokovih pravicah ter spoznavali in utrjevali svoje pravice in svoje dolžnosti.
Skozi pripravljene dejavnosti bodo tako poglabljali svoj odnos do sebe in tudi do drugih,
s tem pa prihajali do sprejemanja in spoštovanja drug do drugega.

Delavnice so del našega programa Negovanje strpnih odnosov in spoštovanja do sebe,
ki ga financira Ministrstvo za adelo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Program je namenjen otrokom, mladim in njihovim staršem, da nadgradijo in poglobijo svoje medsebojne odnose,
tako da vanje vnesejo strpnost, spoštovanje, razumevanje in sprejemanje sebe in drugih družinskih članov ter sočloveka.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Delavnice potekajo v prostorih društva Eksena.
Potrebne so predhodne prijav na e-naslov info@drustvo-eksena.si
ali na telefonsko številko 070 819 552.
Veselimo se druženja z vašimi otroki in mladostniki.


Logo Društvo Eksena

0

Brezplačne delavnice v juniju – NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE

Pozdravljeni!

Sporočamo vam, da bomo v mescu JUNIJU organizirali brezplačne delavnice NEGOVANJE
STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE,
ki so namenjene otrokom ter
mladostnikom in bodo potekale:

v sredo, 3. 6. 2020, od 16:45 do 18.15 za OTROKE od 6. do 12. leta
v četrtek, 4. 6. 2020, od 17:00 do 18:30 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v sredo, 10. 6. 2020, od 16:00 do 17:30 za OTROKE od 6. do 12. leta
v četrtek, 11. 6. 2020, od 16:00 do 17:30 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta

Na delavnicah bodo otroci in mladostniki na temo STRPNOST skozi pripravljene dejavnosti: film, pogovor, igro, ustvarjanje,…
ozaveščali, kjer v življenju so strpni ali nestrpni, poglabljali svoj odnos do sebe, bratov, sester, staršev in tudi do drugih,
s tem pa prihajali do sprejemanja in spoštovanja drug do drugega.

Delavnice so del našega programa Negovanje strpnih odnosov in spoštovanja do sebe, ki ga
financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Program je namenjen otrokom, mladim in njihovim staršem, da nadgradijo in poglobijo svoje
medsebojne odnose, tako da vanje vnesejo strpnost, spoštovanje, razumevanje in sprejemanje
sebe in drugih družinskih članov ter sočloveka.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Delavnice potekajo v prostorih društva Eksena.
Potrebne so predhodne prijave na e-naslov info@drustvo-eksena.si
ali na telefonsko številko 070 819 552.
Veselimo se druženja z vašimi otroki in mladostniki.Logo Društvo Eksena

0

Brezplačne delavnice v maju – NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE

Pozdravljeni!

Sporočamo vam, da bomo tudi v mescu MAJU organizirali brezplačne delavnice NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV
IN SPOŠTOVANJA DO SEBE, ki bodo potekale preko online videokonference
.
Delavnice so namenjene otrokom ter mladostnikom in bodo potekale:

v torek, 5. 5. 2020, od 16:15 do 17:45 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v sredo, 6. 5. 2020, od 16:45 do 18.15za OTROKE od 6. do 12. leta
v torek, 12. 5. 2020, od 16:15 do 17:45   za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v sredo, 13. 5. 2020, od 16:45 do 18.15 za OTROKE od 6. do 12. leta
v torek, 19. 5. 2020, 16:15 do 17:45 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v sredo, 20. 5. 2020, od 16:45 do 18.15za OTROKE od 6. do 12. leta

Na delavnicah bodo otroci in mladostniki na temo STRPEN ODNOS – UPOŠTEVANJE NAVODIL
IN PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI ZA SVOJE ZDRAVJE skozi pripravljene dejavnosti (kviz,
film, pogovor, igro, ustvarjanje,…) poglabljali v svoj odnos do ljudi, ki upoštevajo in/ali ne
upoštevajo danih navodil za epidemijo, izrazili bodo lahko svoje stiske, ki jih imajo v tem času, ko
so doma in tako poglabljali svoj odnos do sebe in tudi do drugih, s tem pa prihajali do
sprejemanja in spoštovanja drug do drugega ter strpnejšega odnosa.

Delavnice so del našega programa Negovanje strpnih odnosov in spoštovanja do sebe, ki ga
financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Program je namenjen otrokom, mladim in njihovim staršem, da nadgradijo in poglobijo svoje
medsebojne odnose, tako da vanje vnesejo strpnost, spoštovanje, razumevanje in sprejemanje
sebe in drugih družinskih članov ter sočloveka.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Delavnice potekajo v prostorih društva Eksena.
Potrebne so predhodne prijave na e-naslov info@drustvo-eksena.si
ali na telefonsko številko 070 819 552.
Ob prijavi boste prejeli link videokonference – povezave na delavnice.
Veselimo se druženja z vašimi otroki in mladostniki.Logo Društvo Eksena

0

Brezplačne online delavnice v aprilu – NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE

Pozdravljeni!

Sporočamo vam, da bomo tudi v mescu APRILU organizirali brezplačne
delavnice
 NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE,
ki bodo potekale preko online videokonference
.
Delavnice so namenjene otrokom ter mladostnikom in bodo potekale:

v torek, 7. 4. 2020, od 16:15 do 17:45 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v sredo, 8. 4. 2020, od 16:45 do 18.15 za OTROKE od 6. do 12. leta
v torek, 14. 4. 2020, od 16:15 do 17:45 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v sredo, 15. 4. 2020, od 16:45 do 18.15 za OTROKE od 6. do 12. leta
v torek, 21. 4. 2020, 16:15 do 17:45 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v sredo, 22. 4. 2020, od 16:45 do 18.15 za OTROKE od 6. do 12. leta
v torek, 28. 4. 2020, 14:15 do 15:45 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v sredo, 29. 4. 2020, od 14:45 do 16:15 za OTROKE od 6. do 12. leta

Na delavnicah bodo otroci in mladostniki na temo STRPEN ODNOS – UPOŠTEVANJE NAVODIL
IN PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI ZA SVOJE ZDRAVJE skozi pripravljene dejavnosti: film
pogovor, igro, ustvarjanje,…družili s svojo družino in pri tem ozaveščali svoj odnos do ljudi, ki
upoštevajo in/ali ne upoštevajo danih navodil za epidemijo, izrazili bodo lahko svoje stiske, ki jih
imajo v tem času, ko so doma in tako poglabljali svoj odnos do sebe in tudi do drugih,
s tem pa prihajali do sprejemanja in spoštovanja drug do drugega ter strpnejšega odnosa.

Delavnice so del našega programa Negovanje strpnih odnosov in spoštovanja do sebe, ki ga
financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Program je namenjen otrokom, mladim in njihovim staršem, da nadgradijo in poglobijo svoje
medsebojne odnose, tako da vanje vnesejo strpnost, spoštovanje, razumevanje in sprejemanje
sebe in drugih družinskih članov ter sočloveka.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Delavnice potekajo v prostorih društva Eksena.
Potrebne so predhodne prijave na e-naslov info@drustvo-eksena.si
ali na telefonsko številko 070 819 552.
Ob prijavi boste prejeli link videokonference – povezave na delavnice.
Veselimo se druženja z vašimi otroki in mladostniki.Logo Društvo Eksena

0

Brezplačne delavnice v marcu – NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE

Pozdravljeni!

Sporočamo vam, da bomo v mescu FEBRUARJU organizirali brezplačne
delavnice
 NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE.
Delavnice so  namenjene otrokom ter mladostnikom in bodo potekale:

v torek, 3. 3. 2020, od 18:00 do 19:30 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v petek, 6. 3. 2020, od 18.30 do 20.00 za OTROKE od 6. do 12. leta
v torek, 17. 3. 2020, od 18.00 do 19.30 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v petek, 20. 3. 2020, od 18.30 do 20.00 za OTROKE od 6. do 12. leta
torek, 24. 3. 2020, od 18.00 do 19.30 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta

Na delavnicah bodo otroci in mladostniki na temo STRPNI ODNOSI V DRUŽINI skozi
pripravljene dejavnosti: film, pogovor, igro, ustvarjanje,… ozaveščali kje v življenju so strpni ali
nestrpni, poglabljali svoj odnos do sebe, bratov, staršev in tudi do drugih, s tem pa prihajali do
sprejemanja in spoštovanja drug do drugega.

Delavnice so del našega programa Negovanje strpnih odnosov in spoštovanja do sebe, ki ga
financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Program je namenjen otrokom, mladim in njihovim staršem, da nadgradijo in poglobijo svoje
medsebojne odnose, tako da vanje vnesejo strpnost, spoštovanje, razumevanje in sprejemanje
sebe in drugih družinskih članov ter sočloveka.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Delavnice potekajo v prostorih društva Eksena.
Potrebne so predhodne prijave na e-naslov info@drustvo-eksena.si
ali na telefonsko številko 070 819 552.
Veselimo se druženja z vašimi otroki in mladostniki.Logo Društvo Eksena

0

Brezplačne delavnice v februarju – NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE

Pozdravljeni!

Sporočamo vam, da bomo v mescu FEBRUARJU organizirali brezplačne
delavnice
 NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE.
Delavnice so  namenjene otrokom ter mladostnikom in bodo potekale:

v torek, 11. 2. 2020, od 18:00 do 19:30 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v torek, 18. 2. 2020, od 18.00 do 19.30za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v petek, 21. 2. 2020, od 18.30 do 20.00 za OTROKE od 6. do 12. leta
v petek, 28. 2. 2020, od 18.30 do 20.00za OTROKE od 6. do 12. leta

Na delavnicah bodo otroci in mladostniki na temo STRPNOST skozi pripravljene dejavnosti: film, pogovor, igro, ustvarjanje,…
ozaveščali, kjer v življenju so strpni ali nestrpni, poglabljali svoj odnos do sebe, bratov, sester, staršev in tudi do drugih,
s tem pa prihajali do sprejemanja in spoštovanja drug do drugega.

Delavnice so del našega programa Negovanje strpnih odnosov in spoštovanja do sebe, ki ga
financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Program je namenjen otrokom, mladim in njihovim staršem, da nadgradijo in poglobijo svoje
medsebojne odnose, tako da vanje vnesejo strpnost, spoštovanje, razumevanje in sprejemanje
sebe in drugih družinskih članov ter sočloveka.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Delavnice potekajo v prostorih društva Eksena.
Potrebne so predhodne prijave na e-naslov info@drustvo-eksena.si
ali na telefonsko številko 070 819 552.
Veselimo se druženja z vašimi otroki in mladostniki.Logo Društvo Eksena

0

Brezplačne delavnice v januarju – Negovanje strpnih odnosov in spoštovanja do sebe

Pozdravljeni!

Sporočamo vam, da bodo v mesecu januarju potekale brezplačne delavnice
NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE. 
Delavnice so namenjene otrokom ter mladostnikom in bodo potekale:

v petek, 17. 1. 20., od 18.30 do 20.00 za OTROKE od 6. do 12. leta
v torek, 21. 1. 20, od 18.00 do 19.30 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v torek, 28. 1. 20, od 18.00 do 19.30 za MLADOSTNIKE od 12. do 18. leta
v petek, 31. 1. 20 od 18.30 do 20.00 za OTROKE od 6. do 12. leta

Na delavnicah bodo otroci in mladostniki na temo STRPNOST skozi pripravljene dejavnosti: film, pogovor, igro, ustvarjanje,…
ozaveščali, kjer v življenju so strpni ali nestrpni, poglabljali svoj odnos do sebe, bratov, sester, staršev in tudi do drugih,
s tem pa prihajali do sprejemanja in spoštovanja drug do drugega.

Delavnice so del našega programa Negovanje strpnih odnosov in spoštovanja do sebe, ki ga
financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Program je namenjen otrokom, mladim in njihovim staršem, da nadgradijo in poglobijo svoje
medsebojne odnose, tako da vanje vnesejo strpnost, spoštovanje, razumevanje in sprejemanje
sebe in drugih družinskih članov ter sočloveka.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Delavnice potekajo v prostorih društva Eksena.
Potrebne so predhodne prijave na e-naslov info@drustvo-eksena.si
ali na telefonsko številko 070 819 552.
Veselimo se druženja z vašimi otroki in mladostniki.Logo Društvo Eksena

0

Pravljična dežela Vile Eksene – Otroški igralni park

Pravljična dežela Vile Eksene – otroški igralni park

Vabljeni na edinstveno doživetje v Pravljično deželo Vile Eksene – OTROŠKI – IGRALNI PARK pred Centrom Eksena, ki je odprt VSE DNI V TEDNU!

Otroci se bodo zabavali na prelepih unikatno ročno izdelanih večnamenskih lesenih igralih, ki so namenjena tako starejšim kot najmlajšim in ponujajo celostno gibalno doživetje.‍♀
Unikatna hišica na drevesu in igrala v obliki grajskih stolpov ter druge posebnosti pa dajejo Pravljični deželi Vile Eksene pravljični pridih.
Igralni park je odprt od ponedeljka do sobote od 9. do 21. ure in v nedeljo od 13. do 21. ure.

Vabljeni na nepozabno doživetje v prijetnem okolju, ki nudi naravno senco dreves.

Pravljična dežela Vile Eksene se nahaja pred društvom Eksena (Cesta Leona Dobrotinška 2).

0
Page 1 of 7 12345...»