Kratka predstavitev

Društvo za strpne odnose Eksena je nepridobitna, nevladna, človekoljubna, dobrodelna in humanitarna organizacija civilne družbe, ki se zavzema za uresničevanje človekovih in otrokovih pravic ter trajnostni razvoj in pomaga ljudem v stiski.

Namen društva je skladno z načeli človekovih in otrokovih pravic ter trajnostnega razvoja prispevati k večji kakovosti življenja posameznika v vseh vidikih njegovega bivanja in k njegovi večji družbeni odgovornosti ter prispevati k napredku in trajnostnemu razvoju družbe, ki temelji na strpnosti, medsebojnemu spoštovanju, demokratičnosti, osebni svobodi, enakih možnostih, pravičnosti, enakopravnosti, solidarnosti in sožitju.

Temeljna podlaga za uresničevanje namena in delovanja društva so Ustava Republike Slovenije in mednarodni dokumenti s področja človekovih pravic in trajnostnega razvoja, še posebej OZN Splošna deklaracija človekovih pravic, OZN Deklaracija o otrokovih pravicah, Unescova Deklaracija o načelih strpnosti, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in OZN Agenda 2030 za trajnostni razvoj. Obenem društvo sledi nacionalnim usmeritvam in strategijam na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja ter trajnostnega razvoja.

V društvu v ta namen izvajamo projekte in aktivnosti, ki so podprti tudi na državni in mednarodni ravni.

pascale

Predsednica društva je dr. Pascale Emily Pečnik.

Pascale Emily Pečnik je predsednica Društva Eksena, doktorica znanosti s področja humanistike in družboslovja. V letu 2018 je bila mladinska delegatka Sveta Evrope in Mladinska ambasadorka Informiranja Slovenije, leta 2019 pa mladinska delegatka Svetovnega foruma za demokracijo. Kot mladinska delegatka Sveta Evrope je vodila projekt “Odgovornost do svobode govora” in predavala na številnih slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Njena inovativna ideja s področja človekovih pravic, človekova pravica do modrine, je bila izbrana in predstavljena v Evropskem mladinskem labaratoriju idej v Berlinu leta 2018. Leta 2020 je bila Schumanova pripravnica v Evropskem parlamentu v Odboru za kulturo in izobraževanje. Je velika zagovornica udejanjanja človekovih in otrokovih pravic v praksi ter trajnostnega razvoja.

 

 
ajda

Ajda Bezenšek Špetič, podpredsednica društva Eksena

nejc1

dr. Nejc Jelen, podpredsednik društva Eksena

tina

Tina Jelen, univ. dipl. geograf z dodatno pedagoško-andragoško izobrazbo

nives1

Nives Oprešnik, prof. razrednega pouka

katja

Katja Kržan, prof. kemije in biologije