O nas

Društvo Eksena je bilo ustanovljeno s človekoljubnim namenom nepridobitne promocije medsebojne strpnosti in sožitja med ljudmi. S tem je naše delovanje družbeno odgovorno ter usmerjeno v splošno javno dobro skozi zavzemanje za uresničevanje temeljnih človekovih in otrokovih pravic v vsakodnevnem življenju posameznika in družbe.

V društvu verjamemo, da brez razvijanja strpnih mebsebojnih odnosov ne moremo prosperirati in razviti vseh svojih potencialov tako na ravni posameznika, kot na ravni družbe. Brez strpnosti in medsebojnega spoštovanja ne more biti trajnega napredka in trajnostnega razvoja saj družba brez negovanja svojih odnosov njenim posameznikom ne more omogočiti zadovoljstva in kakovostnega življenja na vseh nivojih bivanja.

»Strpnost ni samo cenjeno načelo, ampak je tudi nujnost za mir ter ekonomski in socialni napredek vseh ljudi«

»V modernem svetu je strpnost bolj ključna kot kdaj koli prej. To je obdobje, zaznamovano z globalizacijo ekonomije in hitro rastočo mobilnostjo, komunikacijo, integracijo in soodvisnostjo, preseljevanjem in izpodrivanjem prebivalstva, urbanizacijo in spreminjajočimi se socialnimi vzorci. Ker je vsak del sveta zaznamovan z raznolikostjo, stopnjevanje nestrpnosti in konfliktov potencialno ogroža vsako območje. Ni omejeno na nobeno državo, ampak je globalna grožnja.«
(Deklaracija o načelih strpnosti, UNESCO)

Kot društvo smo povsem samostojna nevladna organizacija civilne družbe ter obenem neodvisni od državnih institucij, političnih ideologij, ekonomskih interesov, kapitala in religij. Delujemo v skladu z nepridobitnimi načeli skozi prostovoljno delo naših članov pri čemer zasledujemo visok etični nivo delovanja.

Temeljna podlaga za delovanje društva so mednarodni dokumenti s področja človekovih pravic, predvsem Deklaracija o načelih strpnosti, Splošna deklaracija človekovih pravic in Deklaracija o otrokovih pravicah.

Društvo Eksena je bilo ustanovljeno leta 2013 ter ima svoj sedež in prostore v mestu Šentjur pri Celju, pri čemer delujemo tako na nacionalni, kot na lokalni ravni.

Vodstvo

Predsednik: Pascale Emily Pečnik
Podpredsednika: Ajda Bezenšek Špetič in Nejc Jelen

Tajnik: Tina Zidanšek