Kratka predstavitev

Društvo za strpne odnose Eksena je nepridobitna, nevladna, človekoljubna, dobrodelna in humanitarna organizacija civilne družbe, ki se zavzema za uresničevanje človekovih in otrokovih pravic ter trajnostni razvoj in pomaga ljudem v stiski.

Namen društva je skladno z načeli človekovih in otrokovih pravic ter trajnostnega razvoja prispevati k večji kakovosti življenja posameznika v vseh vidikih njegovega bivanja in k njegovi večji družbeni odgovornosti ter prispevati k napredku in trajnostnemu razvoju družbe, ki temelji na strpnosti, medsebojnemu spoštovanju, demokratičnosti, osebni svobodi, enakih možnostih, pravičnosti, enakopravnosti, solidarnosti in sožitju.

Temeljna podlaga za uresničevanje namena in delovanja društva so Ustava Republike Slovenije in mednarodni dokumenti s področja človekovih pravic in trajnostnega razvoja, še posebej OZN Splošna deklaracija človekovih pravic, OZN Deklaracija o otrokovih pravicah, Unescova Deklaracija o načelih strpnosti, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in OZN Agenda 2030 za trajnostni razvoj. Obenem društvo sledi nacionalnim usmeritvam in strategijam na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja ter trajnostnega razvoja.

V društvu v ta namen izvajamo projekte in aktivnosti, ki so podprti tudi na državni in mednarodni ravni.

pascale

Predsednica društva je mag. Pascale Emily Pečnik, Schumanova pripravnica v Evropskem parlamentu (v odboru za kulturo in izobraževanje, 2020), mladinska delegatka Sveta Evrope 2018 in mladinska ambasadorka informiranja 2019 (ERYICA). Ima opravljeno tudi šolo politične ekologije, mednarodni trening socialnih pravic. Je tudi avtorica znanstvenega članka »Blue Political Theory through the Prism of Human Rights«, soavtorica znanstvenega članka »Povezava med socio-ekonomskim statusom in državljansko participacijo osmošolcev v Sloveniji

Vodstvo

Predsednik: mag. Pascale Emily Pečnik
Podpredsednika: Ajda Bezenšek Špetič in dr. Nejc Jelen

Tajnik: Tina Zidanšek