dProgram: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022 

Program Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022 poteka v obliki delavnic ter nudi podporo družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah in je namenjen staršem, skrbnikom in rejnikom.  Program je brezplačen in vsebuje 8 delavnic. Vključuje vsebine za podporo staršem pri iskanju rešitev razbremenjevanja otroka v procesu separacije staršev, nudi krepitev starševskih kompetenc v družinah z velikim tveganjem in reševanje izzivov skupnega varstva in vzgoje otrok. Zastavljen je tako, da se bodo udeleženci poglabljali in reševali konfliktne situacije v družinah, kar jim bo prineslo kvalitetnejše, strpnejše, razumevajoče in sočutne odnose.

Namen programa je nudenje znanja, informacij, podpore, orodij in tehnik staršem, skrbnikom in rejnikom, da bodo lahko razvili in nadgradili veščine pozitivnega starševstva, ki temeljijo na strpnosti, sprejemanju in razumevanju in ne na kaznovanju. Udeleženci bodo na programu skozi različne metode dela spoznavali načine, kako si pomagati v zahtevnih konfliktnih situacijah in težavah ter kako konstruktivno reševati konfliktne situacije, da si izboljšajo in uredijo svoje odnose v življenju. Namen vsebine je tudi izboljšati kakovost družinskega življenja in medsebojnih odnosov ter uresničevanje otrokovih pravic v družinskem okolju, pri čemer so otroci s strani staršev vodeni tako, da jim je omogočen polni in spodbuden osebnostni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj.

Osnovno izhodišče programa je nacionalna Resolucija o družinski politiki 2018-2028, Družinski zakonik, Zakon o socialnem varstvu, Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Konvencija o otrokovih pravicah, Unescova Deklaracija o načelih strpnosti, …

Cilji programa v obliki delavnic so:

 • podpora staršem (čustvena, socialna, informacijska) pri procesu separacije staršev v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah,
 • opolnomočiti starše za konstruktivno reševanje medosebnih konfliktov
 • prispevati k temu, da imajo starši, skrbniki in rejniki osebnostni, čustveni, kognitivni ter socialni razvoj
 • krepitev starševskih kompetenc
 • opolnomočiti starše za pozitivno starševstvo
 • prispevati k gradnji pozitivne samopodobe pri starših, skrbnikih, otrocih, …
 • prispevati k celostnemu razvoju otrok ter pridobivanju kompetenc za konstruktivno reševanje raznovrstnih problemov pri otrocih
 • pridobivati znanje za otrokov optimalni razvoj (socialni, čustveni, kognitivni, …)
 • povezovanje staršev med seboj pri odločitvah skupnega varstva in vzgoje otrok
 • uresničevanje otrokovih pravic v družinskem okolju
 • izboljšati medsebojne odnose v družini
 • izboljšati sposobnosti obvladovanja čustev in izboljšanje sposobnosti konstruktivnega reševanja medosebnih konfliktov v družini
 • osvojitev vedenjskih tehnik pri starših, skrbnikih,… za spodbujanje konstruktivnega vedenja
 • pridobivanje socialnih veščin in krepitev medsebojnega sodelovanja, strpnosti in solidarnosti v družini
 • povečati sposobnost komuniciranja in izražanja svojih želja, mnenj, potreb in pričakovanj
 • izboljšanje socialnih veščin v družini
 • izboljšati kakovost družinskega življenja

 

Termini izvajanja programov v letu 2021:

1 program: 21. 9., 28. 9., 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10, 2. 11., 9. 11. od 17 do 19:15 ure

2 program: 23. 9., 30. 9., 7. 10., 14. 10., 21. 10., 28. 10., 4. 11., 11. 11. od 17 do 19:15 ure

3 program: 23. 9., 30. 9., 7. 10., 14. 10., 21. 10., 28. 10., 4. 11., 11. 11. od 17 do 19:15 ure

 

Termini izvajanja programov v letu 2022:

1 program: 27.1., 17.2., 10. 3., 31. 3., 21. 4., 19. 5., 9. 6. 2022 od 17:00 do 19:15 ure in 25. 8. 2022 od 15:00 do 17:15 ure

2 program: 13. 1., 3. 2., 17. 3., 7. 4., 26. 5., 19. 6., 8. 9. 2022 od 17:00 do 19:15 ure

3 program: 20. 1., 10. 2., 3. 3., 24. 3., 14. 4., 12. 5., 2. 6. 2022 od 17:00 do 19:15 ure in 7. 7. 2022 od 15:00 do 17:15 ure

Program financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

33