DNEVNI CENTER EKSENA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

V Društvu za strpne odnose Eksena izvajamo program Dnevni center Eksena za otroke in mladostnike, ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je namenjen otrokom in mladostnikom, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostnikom s težavami v odraščanju ter vsem tistim, ki želijo razvijati svoje sposobnosti, se družiti, pomagati vrstnikom in razvijati občutek lastne vrednosti. Organizirane aktivnosti in dejavnosti nudijo otrokom in mladostnikom  podporo pri premagovanju njihovih stisk, pridobivanju ustreznih socialnih veščin in kompetenc za obvladovanje čustev ter krepitev pozitivne samopodobe. Izvajamo program prevzemanja odgovornosti in samostojnosti za  učenje in delo za šolo ter kvalitetno preživljanje prostega časa. Osnova programa je delo z otroki in mladostniki na način, ki temelji na spoštovanju, sprejemanju in razumevanju.

Program ima dva tematska sklopa:

  • Prvi tematski sklop predstavlja prevzemanje odgovornosti in samostojnosti za učenje in delo za šolo, kjer je otrok in mladostnik voden na način, da postane odgovoren ter samostojen, in da se skozi individualni pristop sooča z vzrokom, ki ga ovira, da v šoli ni uspešen.
  • Drugi tematski sklop nudi možnost druženja ob ustvarjanju, socialnih in družabnih igrah ter različnih glasbenih, športnih in kreativnih dejavnostih, katerih znanje bodo lahko implementirali v svoje vsakdanje življenje. V tem sklopu izvajamo različne tematske delavnice in počitniške delavnice.

Poleg dveh tematskih sklopov program vsem otrokom in mladostnikom, ki si to želijo, nudi tudi individualno svetovanje kjer imajo možnost se soočati s konkretnimi težavami, ki jih ovirajo, da bi bili v življenju uspešni. Osebno svetovanje in vodenje v soočanje s težavami jim omogoča, da se jim težave ne bodo več ponavljale ali poglabljale, kar jim bo posledično prineslo strpne odnose in uspeh v življenju.

Vabimo vas, da nas obiščete vsak delovnik od 11. do 17. ure. Med šolskimi počitnicami pa od 9. do 15. ure.

Svoje mesto si predhodno rezervirate na info@drustvo-eksena.si. Za več informacij nas lahko tudi pokličete na tel. št.: 070 819 552.

Screenshot_1