DNEVNI CENTER EKSENA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

V Društvu za strpne odnose Eksena  bomo 3. 1. 2022 pričeli izvajati program Dnevni center Eksena za otroke in mladostnike, ki je namenjen otrokom in mladostnikom, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostnikom s težavami v odraščanju ter vsem tistim, ki želijo razvijati svoje sposobnosti, se družiti, pomagati vrstnikom in razvijati občutek lastne vrednosti. Organizirane aktivnosti in dejavnosti bodo nudile otrokom in mladostnikom  podporo pri premagovanju njihovih stisk, pridobivanju ustreznih socialnih veščin in kompetenc za obvladovanje čustev ter krepitev pozitivne samopodobe. Na programu  se bodo učili prevzemati odgovornost za svoje šolske obveznosti in hkrati jim bo omogočeno aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa. Osnova programa je delo z otroki in mladostniki na način, ki temelji na spoštovanju, sprejemanju in razumevanju.

Program ima dva tematska sklopa:

  • Prvi tematski sklop predstavlja prevzemanje odgovornosti in samostojnosti za učenje in delo za šolo, kjer je otrok in mladostnik voden na način, da postane odgovoren ter samostojen, in da se skozi individualni pristop sooča z vzrokom, ki ga ovira, da v šoli ni uspešen.
  • Drugi tematski sklop bo nudil možnost druženja ob ustvarjanju, socialnih in družabnih igrah ter različnih glasbenih, športnih in kreativnih dejavnostih, katerih znanje bodo lahko implementirali v svoje vsakdanje življenje.

Poleg dveh tematskih sklopov bo program uporabnikom nudili tudi individualno svetovanje kjer bodo imeli uporabniki možnost se soočati s konkretnimi težavami, ki jih ovirajo, da bi bili v življenju uspešni. Osebno svetovanje in vodenje v soočanje s težavami jim bo omogočalo, da se jim težave ne bodo več ponavljale ali poglabljale, kar jim bo posledično prineslo strpne odnose in uspeh v življenju.

Vabimo vas, da nas obiščete vsak delovnik od 11. do 17. ure.

Svoje mesto si predhodno rezervirate na info@drustvo-eksena.si. Za več informacij nas lahko tudi pokličete na tel. št.: 070 819 552.