V Društvu Eksena verjamemo, da je voda temeljna človekova pravica in mora biti kot takšna ustrezno zaščitena. Ker je voda pogoj za življenje, osnovna dobrina in naše naravno bogastvo smo se v Društvo Eksena zavzeli za podporo zagotovitve pravice do vode kot javne dobrine, ki se ne more izkoriščati v namen prinašanja dobička s strani korporativnega kapitala.

V Društvu Eksena s tem aktivno podpiramo vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo RS.

Voda je življenje