Turneja strpnosti se nadaljuje v domačem kraju

Sprejem v domačem kraju, Unescovo Deklaracijo o načelih strpnosti predali Razvojni agenciji Kozjansko

Direktorica Razvojne agencije Kozjansko mag. Andreja Smolej je s strani predstavnikov Izobraževalnega centra Eksena svečano prejela našo slavnostno tiskano knjižico s prvim slovenskim prevodom Unescove Deklaracije o načelih strpnosti.
Na srečanju, ki so se ga udeležili tudi vodja Ljudske univerze Šentjur, ga. Alenka Testaniere, vodja Mladinskega centra Šentjur, ga. Lara Žmaher, ter vodja Podjetniškega inkubatorja Šentjur, g. Jure Raztočnik, sta ga. Ajda Bezenšek (strokovna direktorica izobraževalnih programov v IC Eksena) in dr. Nejc Jelen (vodja projekta Mi smo ZA STRPNOST! in avtor prevoda Deklaracije o načelih strpnosti) predstavila Izobraževalni center Eksena, naše projekte in prizadevanja za strpnost v družbi in še posebej v lokalnem okolju. Na sestanku smo se dogovorili za nadaljnje sodelovanje v dobrobit Šentjurja in lokalne skupnosti.

0